Vrijheid, ruimte en de voordelen plukken van samen ontwikkelen

Klussen, tennis, textiel, koken, mensen over de vloer, muziek, schilderen. De meeste kinderen zijn of gaan over niet al te lange tijd het huis uit. En na jaren hartje stad nu de andere kant van het pallet: rust, extreem veel ruimte en alle vrijheid.

Vorige week hebben we met de eerste groep geïnteresseerden nagedacht over de uitgangspunten van de eerste Nederzetting. De rode draad: lekker vrij en individueel wonen en samen ontwikkelen en organiseren waar het meerwaarde oplevert.

Die meerwaarde zit – heel pragmatisch – in het samen kunnen inkopen van materialen en diensten, maar misschien ook wel in het nog aantrekkelijker maken van de buurt. Het idee om de verplichte wateropvang op je kavel (2%) te combineren tot één grote waterplas spreekt wel tot de verbeelding. Een ruime collectieve schuur in plaats van allemaal eigen schuurtjes zou misschien ook wel leuk en interessant kunnen zijn, al dan niet volgelegd met zonnepanelen ten behoeve van laadpalen voor elektrische auto’s. Belangrijke randvoorwaarde voor de groep is wel dat dergelijke zaken met een lichte VvE structuur en zonder hoge onderhoudskosten / servicekosten geregeld kunnen worden.

Een ander groot voordeel van samen ontwikkelen dus: je hebt ook invloed op hoe je buurt eruit ziet. Samen bedenk je hoe je thuis wilt komen en bepaal je de opzet en uitstraling van de buurt. Dan is een brink-achtige opzet volgens de groep leuker dan een standaard rechte straat. Qua architectuur vinden de geïnteresseerden overigens wel dat elk huis er anders uit mag zien, als het maar “familie” is van elkaar. Dat geeft elk huishouden voldoende ruimte om samen met de architect hun persoonlijke droomwoning te ontwerpen. En tegelijk het voordeel: je weet van tevoren dat je huis van de buren ook mooi zult vinden.

Maandagavond 22 oktober komen we weer bij elkaar. Dan werken we de bovenstaande uitgangspunten verder uit in een eerste ontwerp voor de buurt en bijbehorende (lichte!) organisatiestructuur.

Aansluiten bij de eerste Nederzetting? Dat kan nog! Neem contact op met Annelies voor het inplannen van een persoonlijke kennismaking en toelichting op de plannen.

 

Start eerste Nederzetting project!

Op woensdagavond 3 oktober 2018 gaat het eerste Nederzetting initiatief van start! Dan organiseren we de eerste inhoudelijke workshop met alle mensen die de serieuze intentie hebben om in het project te stappen. In die workshop ontdekken we hoe groot de groep van geïnteresseerden is en tasten we met elkaar af of de wensen van de groep in de basis voldoende op elkaar aansluiten om als één of misschien wel twee groepen door te gaan. In de praktijk gaat het dan vooral om de sfeer/uitstraling van de buurt en de wensen t.a.v. collectiviteit: wat gebeurt individueel, wat collectief en in welke verhouding? En of er wensen zijn voor onderlinge gronduitruil (iemand een grotere kavel en iemand anders juist een kleinere kavel). Daar kunnen overigens ook binnen de Nederzetting nog verschillen in bestaan. In de workshop stellen we ook met elkaar het proces, de werkwijze en de planning vast. Na de workshop vragen we alle deelnemers formeel in te stappen.

Nog niet genoeg op de hoogte van het project om aan te haken? Op woensdag 26 en donderdag 27 september houden we informatiesessies in het Oosterwold Paviljoen. Dan is er de mogelijkheid om één-op-één met de conceptontwikkelaar en de architect kennis te maken met het project en alles te horen over de mogelijkheden om uw specifieke woonwensen waar te maken. En te besluiten of De Nederzetting iets voor u is. U kunt u hiervoor inschrijven en een tijdstip afspreken door contact op te nemen met Robert Uijttewaal via info@denederzetting.nl.

Mocht u op bovenstaande data verhinderd zijn of inhoudelijke vragen hebben over het project kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag tot binnenkort!

 

De Nederzetting

Welkom in De Nederzetting!

Een kleinschalig en betrokken buurtje, omringd door heel veel landschap. En dat aan de rand van de Randstad.

De Nederzetting wordt een bijzondere plek in Almere Oosterwold waar mensen ontspannen wonen…werken(?)…. genieten…. groenten verbouwen….. en energie opwekken. Bewoners bepalen zelf hoe de buurt en hun huis er precies uit komen te zien.

Doe je mee?

De Nederzetting in een notendop:

Wonen in het landschap

Gezond leven

Hart voor de planeet

Vrijheid en betrokkenheid

Bijzondere woningen!  (desgewenst met vide én veranda)

Een efficiënt en leuk ontwikkelproces

 

De locatie en …. waarom ‘De Nederzetting?’

Ongeveer twaalfduizend jaar geleden was het gebied waar De Nederzetting straks ontstaat nog een groot heuvelachtig deltalandschap. De rivier de Eem stroomde door het gebied. Naast de vele scheepswrakken uit de Gouden Eeuw die Almere daardoor herbergt, zijn er langs de rivieroevers van de oude Eem ook resten van nederzettingen uit de Steentijd gevonden.

Onder de naam Oosterwold wordt hetzelfde gebied nu opnieuw bebouwd. Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. Er is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het groene en agrarische karakter van het gebied behouden moet blijven. Er wordt gestreefd naar een rijke variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen in lage dichtheden, als tegenhanger van hoogstedelijke ontwikkelingen in ons land. Oosterwold moet ‘van onderop’ ontstaan. In principe net zoals het duizenden jaren geleden bij de eerste nederzettingen ging… Er is een aantal spelregels waaraan initiatiefnemers zich moeten houden. Zoals een kavelverdeling met veel groen en ruimte voor stadslandbouw. En, duurzame energieopwekking. Verder is het aan de toekomstige bewoners zelf om hun ideale huis en buurt te realiseren (voor meer informatie over Oosterwold, ga naar www.maakoosterwold.nl).

Wij geloven dat vanuit de uitgangspunten van Oosterwold een heel bijzonder nieuw gebied gaat ontstaan. Daar dragen wij graag aan bij.

En hoe toepasselijk om ons project de naam De Nederzetting te geven! Met her en der een knipoog naar de eerste nederzettingen in het gebied. Innovatief wonen met een verhaal dat eeuwen terug gaat.

 

 

Geluk, gezondheid, duurzaamheid

In De Nederzetting staat geluk, gezondheid en duurzaamheid centraal. Kenmerkend voor de woningen is een bijzonder ontwerp én duurzame kwaliteit. We brengen de meeste tijd van ons leven binnen door – met name in onze eigen woning. Het binnenklimaat van een woning is van grote invloed op onze gezondheid. Slechte materialen bijvoorbeeld kunnen gezondheidsklachten met zich meebrengen. Vreemd genoeg gaat hier lang niet altijd aandacht naar uit. In De Nederzetting wel. De woningen worden gebouwd met natuurlijke materialen. Dat zorgt niet alleen voor een gezond en aangenaam binnenklimaat, maar maakt ook dat de woningen een kleine ecologische footprint hebben.

Tegelijkertijd is woonbeleving zoveel meer dan een huis. Door meerdere onderzoeken is de positieve invloed van de natuur op lichaam en geest aangetoond. In De Nederzetting ben je omringd door landschap! Bovendien is er alle ruimte om je eigen groente en fruit te verbouwen. Lekker vers eten dus. Kinderen kunnen onbelemmerd rondrennen. En hier adem je nog écht schone lucht in…

De nederzetting is ook een betrokken buurt. Je kent je buren. Mensen van verschillende generaties. En iedereen kan op zijn of haar manier van betekenis zijn in de buurt. Leuk en ongedwongen. Dat begint al tijdens het ontwikkelproces. Als toekomstige bewoner denk je actief mee over het ontwerp van je huis en over de inrichting van de buurt. En – heel simpel: samen doen is ook goedkoper. Door meerdere woningen tegelijk te ontwikkelen kunnen we een prijsvoordeel realiseren.

Meer weten? Bekijk de website of neem contact met ons op.